Terminarz

Projekt p.t. „Ferie na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego”
Zajęcia dla dzieci podczas ferii 10–14 lutego 2020

Wydarzenie współfinansowane przez Gminę Dębe Wielkie
Współpraca, wsparcie: Gminny Ośrodek Kultury w Dębem Wielkim